i) API

API – brug

Brug af API Kontakt Via Ritzaus kundeservice for at få forskellige links (URL) til en eller flere kanaler. Se eksempler på en URL: https://via.ritzau.dk/json/v2/releases?publisher=10&channels=510142 I eksemplet ovenfor får du dit kundenummer (publisher=10) og nummeret på din kanal (channels=510142)/ Opbyg et system, som kan hente og lagre pressemeddelelsen på dine egne servere med et GET-opkald. Det […]

GET-opkald

GET-opkald Du kan bruge lave et GET-opkald til vores server på følgende måde for at hente pressemeddelelsen: Publisher Brug dit kundenummer. Eksempel: publisher=389 Channels En specifik kanal, som Via Ritzau har oprettet til dig. Brug denne til at publicere pressemeddelelser på en specifik side på din hjemmeside. Fx en nyhedsside: channels=510142 Filters Skal bruges sammen […]

GET-opkald – eksempler

Eksempler på GET-opkald Her kan du se eksempler på forskellige downloads: Seneste offentliggjort pressemeddelelse fra en afsender (uanset kanal) Alt det, du har lagt op, downloades – det vil sige afsenderen med nummer 389 (publisher 389) Seneste offentliggjort pressemeddelelse fra en specifik kanal til afsenderen Alt materiale fra en specifik kanal downloades. Det vil sige […]

JSON-svar

JSON-svar Dit svar kan få følgende statuskoder: 200 Gennemført uden problemer 400 Mislykket GET-opkald. Læs mere her for at løse problemet 500 Fejl i applikationen – kontakt Via Ritzaus kundeservice Svaret kan omfatte følgende indhold: id Pressemeddelelsens unikke ID-nummer. Fx: 10831953. title Pressemeddelelsens overskrift Fx: Ritzau udvider med nyheder på engelsk Url Linket til pressemeddelelsen på […]