h) Indstillinger

Brugerrettigheder

Pressemeddelelser PR afsender admin PR Bureau admin PR bruger IR afsender admin IR bruger Opret og udsend PM X X X Søg i udsendte PM X X X Redigering og sletning af kladder X X X Opret og redigér skabeloner til PM X X X Rediger tekst på allerede udsendt PM X X X Selskabsmeddelelser […]

Tilføj pressekontakter

Via Ritzau -> [Indstillinger] -> [Faste kontakter PR] Du kan oprette en eller flere faste kontaktpersoner til din konto. Disse kontakter kan du efterfølgende vælge at tilføje, når du opretter en selskabsmeddelelse. Sådan tilføjer eller redigerer du en kontakt til pressemeddelelser: Klik på [Indstillinger] i Sidemenuen og derefter [Faste kontakter PR] i topmenuen. NB! Tilføjelse eller redigering af […]

Kontaktbog – Tilføj/rediger kontakter

Tilføj eller rediger kontakter i kontaktbog Du kan oprette en eller flere faste kontaktpersoner til din konto. Dette kan gøres fra de steder hvor du normalt vil tilføje kontaktpersoner. Når du redigerer eller tilføjer nye kontakter kan du udfylde følgende grupperede indstillinger: Billede, Kontaktinformation, Titler & Beskrivelser, Links til sociale medier, Fast forslag og Forbindelser. […]

Visuel Branding – udskift logo

Via Ritzau -> [Visuel Branding] Udskift standardlogo Dit firmalogo blev uploadet som standardlogo ved oprettelse af din konto. Logoet bliver automatisk tilføjet din pressemeddelelse, når du opretter den. Du har dog mulighed for at ændre standardlogoet. Sådan ændrer du standardlogoet på din konto: Først skal du uploade logoet, som skal erstatte det eksisterende logo. Klik […]

Visuel Branding – farver og fonte

Via Ritzau -> [Visuel Branding] Indstil fonte og farver Fonte og farvetemaer i dit nyhedsrum, som bliver vist på Via Ritzau er styret centralt og kan ikke ændres for den enkelte kunde. Du kan dog nemt ændre det visuelle udtryk på dit indlejrede nyhedsrum på eget website samt e-mail udsendelser. Sådan ændrer du farver og […]

Totrinsbekræftelse

Via Ritzau -> [Kontosikkerhed] Tilføj totrinsbekræftelse til din konto Du kan tilføje ekstra sikkerhed til din konto ved at indstille den til totrinsbekræftelse. Sådan tilføjer du totrinsbekræftelse til din konto: Klik på dit kontonavn i venstre menu af forsiden på Via Ritzaus dashboard. Vælg Kontosikkerhed i popup-vinduet. Indtast landekode og mobilnummer i feltet Mobilnummer, og […]

Abonnementer – administrér

Via Ritzau -> [Indstillinger] -> [Mine indstillinger] -> [Abonnementer] Administrér abonnementer Som bruger af Via Ritzau har du mulighed for at modtage samtlige pressemeddelelser, der udsendes gennem Via Ritzau. Du kan dog opsætte filtre, så du kun modtager relevante pressemeddelelser. Sådan tilføjer og filtrerer du dine abonnementer: Klik på [Indstillinger] i sidemenuen og derefter fanebladet [Mine indstillinger]. Klik på […]

Bruger – inviter

Via Ritzau -> [Indstillinger] -> [Mine indstillinger] -> [Brugere] -> [Inviter en bruger] Inviter en bruger Du kan invitere et ubegrænset antal brugere, som kan tilgå din Via Ritzau-konto. Sådan invitere du en bruger på Via Ritzau: Klik på [Indstillinger] i sidemenuen og derefter fanebladet [Mine indstillinger]. Klik på [Dine brugere] i menuen i højre side […]

Bruger – fjern

Via Ritzau -> [Indstillinger] -> [Mine indstillinger] -> [Brugere] Fjern en bruger Hvis en bruger ikke længere skal have adgang til din konto, kan du fjerne ham/hende. Sådan fjerner du en brugers adgang: Klik på [Indstillinger] i sidemenuen og derefter fanebladet [Mine indstillinger]. Klik på [Dine brugere] i menuen i højre side af skærmbilledet. Du kan nu se en oversigt over […]

Brugeroplysninger – redigér

Via Ritzau -> [Indstillinger] -> [Mine indstillinger] -> [Brugere] Redigér brugeroplysning Med administrator rettigheder kan du ændre rolle på de øvrige brugeres oplysninger. Sådan redigerer du brugeroplysninger: Klik på [Indstillinger] i sidemenuen og derefter fanebladet [Mine indstillinger]. Klik på [Dine brugere] i menuen i højre side af skærmbilledet. Du kan nu se en oversigt over de brugere, som har adgang til […]

Facebook og Twitter – aktivering

Via Ritzau -> [Indstillinger] -> [Mine indstillinger] -> [Facebook og Twitter distribution] Distribuér dine pressemeddelelser på dine Facebook- og Twitterkonti Du kan aktivere din Facebook- og/eller Twitterkonto som distributionskanal for dine udsendelser. Når du har aktiveret dine konti, bliver de tilgængelige for tilvalg, når du tilføjer modtagere til din udsendelse. Sådan aktiverer du dine Facebook- og […]

Redigér firmainformation

Via Ritzau -> [Indstillinger] -> [Mine indstillinger] -> [Rediger firma] Opret eller redigér dine firmaoplysninger Dit nyhedsrum og dine pressemeddelelser inddrager en række standardoplysninger, som du kan indstille på din profil. Sådan får du adgang til dine firmaoplysninger: Klik på [Indstillinger] i sidemenuen og derefter fanebladet [Mine indstillinger]. Du kan nu se de eksisterende firmaoplysninger. Klik […]