Er der cookies på det indlejrede nyhedsrum?

Der er en Google Analytics cookie knyttet til det indlejrede nyhedsrum og delelementerne (widgets).